کانال تلگرام بخندید 😁

 

بخندید😂

ببینید😂

هرشب روده بر شوید 😂

اینجا نمیری سکته ات حتمیه😁😂

خنده در حد انقراض نسل 🙈
https://telegram.me/bekhanded

اینم کاناله ولی با بقیه خیلی فرق داره👆

 

#جوک #خنده #سرگرمی #سوژه #بامزه  #شاد  #طنز