کانال تلگرام تنهاترین منجی

🌷🍃🌷🍃🌷
🍃🌷🍃🌷

🌷رسول خدا(ص):

👈برترین اعمال امت من انتظار فرج است.

✅ وظایف شیعه در عصر غیبت
✅ فواید دعا برای تعجیل فَرَج
✅مباحث غیبت و مهدویت

تنهاترین منجی👇

https://telegram.me/tanhatarinmonji