کانال تلگرام خنده پاره

کانال تلگرام خنده پاره

 

￿↓￿ خنده_پاره↓🗣
￿
یه _ کانال _ پر _ از _خنده 😯

#ویدیو_و_گیـــف_های_باحال ￿👻
￿
جــــــڪ _ هــــاے _ نــــــــا بـــــــ👌
￿ ★ Jσɨŋ ↓

https://telegram.me/joinchat/DGA0zz_h60Oqw0aKXdXpmw
https://telegram.me/Khandeh_Paareeh

 

#خنده #جوک #جک #گیف #باحال #ویدیو #ناب