کانال تلگرام هوای شاعرانه

✅کانال هـــــوای شــــاعــرانـه

💠سروده های ناب
💠مفاهیم عمیق
💠حرفهای دلی
💠عاشقانه های متفاوت

🔹این کانال رو پیشنهاد میکنیم
🔹به دوستانی که ذوق ادبی دارند

https://t.me/shahinarshabi