کانال طنز با فقط عکس ،گیف و کلیپ های خنده دار 👀

😳 ببینید و بخندید😂

⛔️ بدون جوک های متنی 

با چشمهایتان بخندید!

https://t.me/golekhandun

 

#عکس #خنده #شاد #جوک #کلیپ #گیف #طنز #کانال تلگرام