💖سنگ و گوهر آلتین داش
💎تراش و فروش سنگهای قیمتی و انواع جواهرات طبیعی
💎سنگهای ماه تولد به صورت کاملاً اصل و طبیعی
💎نگین و رکاب انگشتر و مدال های زنانه و مردانه
 09360590435  عبداله وند

https://telegram.me/altndash

 

#سنگ #گوهر #تراش #فروش #سنگ #قیمتی #جواهرات #طبیعی #تولد #انگشتر #رکاب #نگین #زنانه #مردانه