کانال تلگرام شعربارانست

 

زیباترین اشعار پارسے ؛ آرامش روح 💝

כسترسے آسان به כیوان اشعار شاعران برجستہ

📗 حافظ
📕 مولانا
📘 سعدۍ

📗 پروین اعتصامۍ
👇👇👇👇👇👇
جوین شومعطل نکن😊☺️
👇👇👇👇👇

https://telegram.me/sherbaranast2

👆👆👆👆👆
#اشعار #شعر #داستان #کوتاه #حکایت #ادبی #غزلیات #حکایات #عکسنوشته #حافظ #مولانا #سعدی #اعتصامی #خیام #شاعران