کانال behintrans (ترجمه و ویرایش)

 

🔶 ویرایش وترجمه حرفه ای متون انگلیسی

🔷تحلیل وشبیه سازی نرم افزاری

🔶فروش ترجمه فارسی مقاله های علمی

🔷قیمت مناسب

درکانال بهین ترنس👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/CWWA0kF4xlft917UHFtJEQ

 

#ترجمه #تخصصی #ویرایش #مقالهISI  #تحلیل #شبیه_سازی #ادیت #ترجمه_فارسی #ترجمه_مقالات