کانال تلگرام حالِ خوش

 

غبار غم برود حال خوش شود حافظ
تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار

📚 کتاب های صوتی ، دیوان اشعار صوتی ، تک بیت های ناب شعرا

🎼 معرفی کتاب و نویسنده ها ، نمایشنامه ، موسیقی و…

🎨 معرفی معروفترین نقاشی های جهان و..

🎻 آشنایی و آموزش دستگاه های موسیقی ایرانی

📻 پادکست های خبری روز به زبانهای فارسی ، فرانسه و انگلیسی

🍀 لینک کانال حالِ خوش :

https://t.me/irbooks

 

#معرفی #کتاب #نویسنده #نمایشنامه #موسیقی #نقاشی #نقاشان #پادکست #خبری #شعر #اشعار #کتاب_صوتی